Ruilverkaveling

samedi 29 septembre 2007

RUILVERKAVELINGEr bestaat nog geen officiële website op het thema
" Grondgebied vatbaar voor ruilverkaveling "


Deze
website ( 31/07/2006) is bijgevolg tijdelijk tot de aankomst van een officiële
website.
Dit besluit è è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2006-07-31&numac=2006036120#top.
VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C −2006/36120]

3 JULI 2006. —
Ministerieel besluit houdende toepassing van de wet van 22 juli 1970

op de ruilverkaveling van landeigendommen
uit kracht van de wet.

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur, Gelet op de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet, aangevuld door de wet van 11 augustus 1978, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002, inzonderheid op de artikelen 56, 63 en 74; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005,

Artikel 1.

Voor de toepassing van artikel 56 van de wet van 22 juli 1970 op de
ruilverkaveling van
landeigendommen uit kracht van de wet, aangevuld door de wet van 11 augustus 1978, gewijzigd bij het
decreet van
19 juli 2002,
wordt in het Vlaamse Gewest
ALLEEN het grondgebied van de volgende gemeenten in zijn geheel of gedeeltelijk aangewezen, of naargelang van het geval opnieuw aangewezen, als vatbaar voor ruilverkaveling :Gemeenten / Kadastrale afdeling /Sectie


Alveringem 1 C en D2 A en B3 A4 A5 A, B, C en D6 A7 A en BBaarle-Hertog enige afdeling H, G en KBalen 1 D en E2 B en C3 A, B, C en DBeerse 2 A, B en CBeveren 1 - 3 - 4 - 5 -
6 – 7 – 8- 9- 10Bierbeek 4 A, B, C en DBocholt 1 A en BBorgloon 1 A, B, C, D en
E2 A3 A en B4 A en B5 A en B6 A en B7 A8 A9 A10 A en B11 A12 A, B, C en E13 A
B ?Boutersem 2 A en B3 B en C4 B5 A en B6 A en B

Deinze 2 A en B3 A en BDe Panne 3 A, B, C, D en
EDe Pinte 1 A, B en C2 A, B, C en D

Erpe-Mere 7 A8 A

Gent 24 A, B en C25 B en CGlabbeek 1 C2 B3 A, D en EGrobbendonk 2 A en B

Ham 1 AHeers 8 A en BHerentals 2 DHerenthout enige afdeling A, D en EHerzele 3Hoegaarden 1 A, N en Q2 A, B en CHoogstraten 1 C en D5 A, B, C en D

Koksijde 1 F2 H3 A, B en C4 D5 C6 AKortessem 1 C en D2 A4 G5 BKruibeke 1 2 en 3

Lede 5 DLeopoldsburg 1 A2 ALille 1 A, B, C, D en F2 A, B, C, D en E3 A, B, C, D en E4 ALokeren 1 A6 ALommel 3 E4 DLonderzeel 1 E, F en G3 A, B en CLo-Reninge 1 A2 A, B en C

Malle 1 A2 A, B, C, D en EMeerhout 1 BMeise 2 A, B, C, D en EMerchtem 1 E, F en G2 H3 CMerksplas enige afdeling A, B, C, D, E, G, H, I en KMol 3 E4 F

Nazareth 1 C, D, E, F en G2 A, B en CNieuwpoort 2 ENijlen 1 C en D

Oosterzele 1 A en B

Rijkevorsel 1 A, B en H2 C, E en F

Sint-Gillis-Waas 1 C, D en E35Sint-Lievens-Houtem 1 A, B, C, D en E2 A, B en C3 A en B4 A, B, C, E en F5 A en BSint-Martens-Latem 1 B2 BSint-Niklaas 89 A10 A, B, C, D en FStekene 1 A en B2 C en D3 A en B4 E

Tienen 1 A en B2 F7 A, B, C, D, E, F en G8 A, B, C, D en E9 B en DTongeren 17 A en B18 CTurnhout 1 A en B

Veurne 1 B, E en F8 B en C9 A en B10 B11 B, C en DVorselaar enige afdeling A, B en C

Wellen 1 C en D2 A3 A en B

Zoersel 1 B

Art. 2. De kennisgevingen bedoeld bij artikel 56, § 2, van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van Landeigendommen
uit kracht van de wet, aangevuld door de wet van 11 augustus 1978, gewijzigd bij het decreet van
19 juli 2002, worden geldig gedaan bij de Provinciale Afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij in wier administratief ambtsgebied het te koop gestelde landeigendom gelegen is.

Art. 3. Het ministerieel besluit van de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting, van 20 april 2006 houdende toepassing van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet wordt opgeheven.

Art. 4. Dit besluit wordt van kracht de veertigste dag na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 3 juli 2006. K. PEETERS.


Uw toegang tot recht van voorkoop in Vlaanderen

è http://www.rechtvanvoorkoop.be/DesktopDefault.aspx?TabID=3332


Vlaamse landmaatschappij è http://www.vlm.be/Projecten/Ruilverkaveling/startpagina.htm


Geo – Vlaanderen èhttp://www.gisvlaanderen.be/gis/diensten/geo-laanderen/

Interactief geoloket in samenwerking met het OC-GIS. Via de applicatie kan opgezocht worden op welke gebieden een recht van voorkoop geldt. Het loket wordt uitgebreid in het kader van het decreet voorkooprechten en zal informatie uitwisselen via het MAGDA platform van de ördinatiecel Vlaams e-government.
Via het magda platform zal het GEOGRAFISCH THEMABESTAND 'VLAAMSE VOORKOOPRECHTEN' ter beschikking worden gesteld.

+ http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/rvv/


De VMSW is sinds 1 juli 2006 de rechtsopvolger van de VHM + eïntegreerd loket Recht van Voorkoop

Les droits de préemption en région flamande ( texte FR )


LINKS


SNELLE HYPERTEXT-VERBINDINGEN

NOTARIËLE WETGEVING

+ WITWASSEN VAN GELD

+ BLOG è http://witwassenblanchiment.blogspot.com/


Verblijvingsbeding en keuzebeding onder last – Fiscale handeling

ADOPTIE 2005

HANDLICHTING "2007" èhttp://mainleveehanlichting.blogspot.com/

Niet-beslagbaarheid Woning zelfstandige èhttp://nietbeslagbaarheid.blogspot.com/

Zie ook ( BLOG FR ) èhttp://leondochy.blogspot.com/

Opmerkingen è leon.dochy@skynet.be

30/09/2007 : 267 bezoekers !


un compteur pour votre site